Hospitaler

Hospitaler

MyClinic er en kombineret 3. generation EPJ og ERP løsning (til virksomhedsstyring), der hidtil kun er set i MyClinic og SAP. Denne kombination sikrer sygehuse en unik opsamling af klinisk og økonomisk sammenhængende data.

Med MyClinic kan der reageres hurtigt og proaktivt f.eks. ved ændringer i patienttilgang eller patientsammensætning, ligesom der kan beregnes realistiske for- og efterkalkulationer af økonomisk rentabilitet af behandlingstilbud.

Alle kliniske arbejdsgange understøttes effektivt og data (også administrative) opsamles uden, at den daglige dokumentation bliver en byrde. Der er integration til diverse undersøgelsesapparater, planlægning, multibooking, grafiske overblik, medicinhåndtering, automatisk indberetning til nationale registre, LPR og meget, meget mere.

Med MyClinic kan alt fra modtagelse af patienthenvisninger til fakturering og økonomistyring håndteres i den samme løsning. Den kliniske dokumentation kan anvendes sekundært til mange andre formål:

● Administration generelt
● Ledelsesinformation på alle niveauer
● Økonomisk overblik, lagerstyring og budgettering
● Statistik og benchmarking

Sygehusets aktiviteter kan systematiseres og styres optimalt, sikre konsistente forløb, der på en gang understøtter de kliniske processer, og samtidigt danner grundlaget for akkreditering, DRG og optimere lager- og ressourcestyring (”just in time”).