Privathospitaler

Privathospitaler

MyClinic er en kombineret EPJ og ERP løsning, og derfor kan alle privathospitalernes behov håndteres i én samlet løsning fra modtagelse af patienthenvisninger til fakturering og økonomistyring.

MyClinic leverer alle de kliniske data og tilbyder et komplet og integreret ledelsesinformationsværktøj til det moderne private hospital. Ved at anvende MyClinic kan der reageres hurtigt og proaktivt fx ved ændringer i patienttilgang eller patientsammensætning, ligesom der kan beregnes realistiske for – og efterkalkulationer af økonomisk rentable behandlingstilbud.

Med MyClinic kan den kliniske dagligdag gøres rationel med strømlinede arbejdsgange. Fx kan MyClinic på baggrund af registreringen af patienthenvisninger optimere ressourceudnyttelsen af fx operationsstuer, sengebelægning eller andre ressourcer, der skal tages hensyn til. Henvisningen vil samtidigt danne grundlag for både den kliniske forløbsjournal og de økonomiske omsætningsprognoser. Med MyClinic kan der generes en ret præcis status for hele måneden efter de første 14 dage.

I MyClinic kan man systematisere og styre hospitalets aktiviteter, sikre konsistente forløb og dermed f.eks. danne grundlaget for akkreditering og optimere lager- og ressourcestyring (”just in time”).