Speciallæger

Speciallæger

MyClinic er en komplet, integreret løsning for den moderne klinik i den primære sundhedssektor. MyClinic tilbyder alt fra tidsbestilling og patientjournal til avanceret økonomistyring i ét og samme system.

Med ét login gives adgang til alle patientens data. MyClinic er din journal, hvor diagnoser, notater, medicin, laboratoriedata, billeder og data fra tekniske målesystemer integreres og giver ét samlet overblik.

I MyClinic er der stort fokus på brugervenligheden, og alle daglige arbejdsrutiner foregår hurtigt og smidigt.

MyClinic indeholder alle funktioner, som man kan forvente af en moderne og tidssvarende EPJ. Systemet er opbygget, så det understøtter arbejdsgange og funktioner, og brugeren kan individuelt tilpasse fx skærmens indhold og udseende eller benytte de indbyggede hjælpefunktioner.

MyClinic sikrer desuden fx både automatisk backup og månedlig afregning til sygesikringen.