Standarder i MyClinic

Standarder, terminologier og klassifikationer er først og fremmest friheden til at kunne bruge og udveksle metoder og indhold med andre, og som dermed er med til at sikre at man kan arbejde sammen med andre, både internt og eksternt.

Standarder sikrer uafhængighed. I stedet for at skulle definere alting i fra bunden og i detaljer skal man blot sikre sig, at de samme standarder ligger til grund. Når man kan købe papir fra en leverandør og konvolutter fra en anden, kan man være sikker på de passer sammen, fordi der er fælles standarder.

Standarder i sundhedssektoren

I sundhedssektoren benyttes udveksles mange data om sygdomme, behandlingsforløb og patienter, og når det kan gøres effektivt og sikkert, er det fordi alle bør overholde de samme standarder. Når én klinik fx kan handle på de blodprøver en anden klinik har lavet, er det fordi blodprøverne er standardiserede – i Danmark i kraft af NPU-terminologien (UIIPAC).

Generelt vedligeholder Sundhedsdatastyrelsen fælles klassifikationer (fx SKS, inkl. ICD10) og terminologier. Når vi er i stand til at udveksle patientinformationer på tværs af hospitaler og klinikker er det baseret på alle de danske standarder, som MedCom gennem tiden har udviklet – og sikret at systemerne overholder gennem løbende certificeringer. Det gælder fx henvisninger, epikriser og laboratorierekvisitioner og svar.

Derudover har vi i primærsektoren en standard der gøre det muligt at overføre hele journaler fra et system til et andet – det gør det muligt for patienter at skifte læge, og det gør det muligt for en klinik at skifte system, uden væsentligt tab af data.

Baseret på løbende certificeringer vedligeholder og publicerer MedCom løbende systemernes overholdes af standarder, for yderligere information se her.

I MyClinic er vi rigtig glade for standarder og gør en dyd ud af at overholde dem, både nationale og internationale. For områder der har flere parallelle standarder tilbyder MyClinic oftest en ”mapning” der kan oversætte fra en standard til en anden (fx for diagnosekoder, ICD10, ICPC og SNOMED CT).

MyClinic understøtter:

 • Diagnoser:
  • ICD10
  • ICPC
  • SNOMED CT
 • Medicin:
  • ATC
 • Laboratorieprøver:
  • NPU (/UIIPAC)
  • Loinc
  • MCS
 • Kommunikationsprotokoller:
  • EDIFACT
  • XML
  • HL7 CDA
 • Meddelelsetyper:
  • Henvisninger (send/modtag)
  • Epikriser (send/modtag)
  • Diverse kommune protokoller (modtag)
  • Dynamiske blanketter (send/modtag)
  • Afregningsmeddelelser (send)
  • Fakturaer, OIOUBL (send/modtag)
  • Laboratorierekvisitioner og svar
  • E-Medicin/-recept, FMK (send/modtag)
  • Journaludveksling, FNUX (send/modtag)