Bliv klar til EU’s persondataforordning med MyClinic

Bliv klar til EU’s persondataforordning med MyClinic

Hvorfor en ny forordning?

Pga. den øgede digitalisering ønsker man fra EU’s side at understøtte 2 fundamentale hensyn: at sikre borgernes følsomme data, samt en fri og fleksibel udveksling af data inden for EU.

Hvad går forordningen ud på?

Med ikrafttrædelse af EU’s persondataforordning i maj 2018 bliver de overordnede konsekvenser at:
● De der behandler persondata, får et større ansvar for håndtering og opbevaring af data
● Enkeltindivider vil få udvidede rettigheder
● De nationale datatilsyn får bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder

Virksomheder og myndigheder skal fremover sikre, både at persondatareglerne overholdes samt dokumentere, at dette sker ved hjælp af interne procedurer og privatlivspolitikker – dette kaldes Privacy by Design og Privacy by Default.
Der skal tilknyttes eller udpeges en DPO (Data Protection Officer) i virksomheder, hvis hovedaktivitet er behandling af persondata.

Hvad er personfølsomme data

Personfølsomme data er al information, der kan identificere en fysisk person. Der kan selvfølgelig være tale om navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer mv som direkte identificerer en specifik fysisk person, men også indirekte informationer kan være i spil, fx id-nummer, medlemsnummer, lokationsdata, ip-numre mv. hvormed man ved sammenstilling med andre kilder kan identificere fysiske personer. Sundhedsdata anses selvfølgelig for at være yderst følsomme.

Enorme bøder i vente

Som nævnt ovenfor vil håndhævelsen af reglerne bliver skærpet. Dette vil blandt andet ske ved, at bødeniveauet ændres markant. Hidtil har bøder for brud på persondata været minimale. Fremover vil der kunne udstedes bøder på op til EUR 20.000.000 eller 4 % af virksomhedens omsætning.
Opbevaring af data på lokal server bliver en kostbar affære, skift derfor til MyClinic og få sikker opbevaring af patientdata hos TDC-hosting og slip for lokale usikre servere.

MyClinic – så ER du på den sikre side


Bliv klar til EU’s persondataforordning med MyClinic